Ерата на развития социализъм в великолепните снимки на Владимир Соколаев

Ерата на развития социализъм в великолепните снимки на Владимир Соколаев

Понякога картините на Владимир Соколаев са обвинени в тенденция, омраза и т.н. Всъщност, ако пуснете три или четири кадъра с пияни работници и попитате критиците - какво точно не ви харесва, какво виждате като негативно в определена снимка, сигурен съм, че ще бъдат затънали. Това е просто. Няма отрицателен, това е обичайният рутинен ежедневие на малките градове, районните центрове на Съветския съюз.

Всичко е за атмосферата. Но съжалявам, огледалото не е виновно.

Но колкото по-малко патос, толкова по-сърдечен)

Серия от снимки на Владимир Соколеев - края на 70-те, началото на 80-те години, ерата на развития социализъм:

sovetskaya fotografiya Владимиро Соколаева 1

sovetskaya fotografiya Владимиро Соколаева 2

sovetskaya fotografiya Владимиро Соколаева 3

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 4

sovetskaya fotografiya Владимиро Соколаева 5

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 6

sovetskaya fotografiya Владимиро Соколаева 7

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 8

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 9

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 10

sovetskaya fotografiya Владимиро Соколаева 11

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 12

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 13

Sovetskaya fotografiya Владимиро Соколаева 14

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 15

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 16

Sovetskaya fotografiya Владимиро Соколаева 17

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 18

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 19

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 20

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 21

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 22

Sovetskaya fotografiya Владимиро Соколаева 23

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 24

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 25

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 26

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 27

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 28

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 29

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 30

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 31

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 32

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 33

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 34

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 35

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 36

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 37

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 38

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 39

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 40

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 41

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 42

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 43

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 44

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 45

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 46

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 47

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 48

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 49

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 50

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 51

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 52

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 53

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 54

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 55

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 56

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 57

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 58

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 59

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 60

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 61

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 62

Sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 63

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 64

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 65

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 66

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 67

sovetskaya fotografiya Владимир Соколаева 68

Сайтът може да съдържа съдържание, което не е предназначено за лица под 18-годишна възраст.