"Утре няма да дойде" - анимационен филм с реалистичен поглед върху бъдещето на човечеството и планетата

"Утре няма да дойде" - анимационен филм с реалистичен поглед върху бъдещето на човечеството и планетата

Анимираният популярен филм "No There Tomorrow", режисиран от Dermot O'Connor (Dermot O'Connor) и Incubate Pictures, предлага на зрителите да размишляват върху глобалните проблеми на човечеството и планетата.

Авторите на анимацията разбираемо разбират веригата от проблеми, свързани с растежа на световната икономическа система, темпа на експлоатация на изкопаемите горива, възобновяемите и невъзобновяемите природни ресурси.

"Утре няма да дойде" - анимационен филм с реалистичен поглед върху бъдещето на човечеството и планетата-8

"Утре няма да дойде" - анимационен филм с реалистичен поглед върху бъдещето на човечеството и планетата - 9

"Утре няма да дойде" - анимационен филм с реалистичен поглед върху бъдещето на човечеството и планетата-7

"Утре няма да дойде" - анимационен филм с реалистичен поглед върху бъдещето на човечеството и планетата-6

"Утре няма да дойде" - анимационен филм с реалистичен поглед върху бъдещето на човечеството и планетата-4

"Утре няма да дойде" - анимационен филм с реалистичен поглед върху бъдещето на човечеството и планетата-5

"Утре няма да дойде" - анимационен филм с реалистичен поглед към бъдещето на човечеството и планетата-2

"Утре няма да дойде" - анимационен филм с реалистичен поглед върху бъдещето на човечеството и планетата-3

"Утре няма да дойде" - анимационен филм с реалистичен поглед върху бъдещето на човечеството и планетата-1

"Утре няма да дойде" - анимационен филм с реалистичен поглед върху бъдещето на човечеството и планетата -10

Получете най-скорошните публикации във входящата поща

Сайтът може да съдържа съдържание, което не е предназначено за лица под 18-годишна възраст.