Провинциални мотиви в слънчевите акварели на Кристиан Гранджу

Провинциални мотиви в слънчевите акварели на Кристиан Гранджу

В лъчистата картина на този художник морето на светлината, усещането за въздух и пространство.

Френският художник Кристиан Граню ( Християн Граниу ) е роден през 1946 г. в отдела Lo и Garonne. Учи декоративни изкуства в университета в Лимож, а след това и художници в Тулуза, след което работи като дизайнер.

В продължение на много години той рисува с масло, но в крайна сметка реши да се посвети на акварели, което направи възможно постигането на прозрачност, лекота и изключителни тонове.

Работата на Кристиан Гранджу е изложена в много френски градове и му е спечелила признание извън родната си страна. Особено любители на публиката са прекрасните провинциални пейзажи и все още жизнения живот на френския художник.

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджу 2

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджу 2

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранжу 1

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранжу 1

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджу 3

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджу 4

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранжу 5

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджу 6

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджу 7

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранжу 11

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджю 10

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджу 8

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджу 9

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Граниу 13

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджу 14

Слънчеви акварелни картини. Изпълнител Кристиан Гранжу 15

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранжу 1

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджу 3

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджу 4

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджу 6

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджу 7

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджу 8

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджу 9

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджю 10

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджю 10 1

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджю 12

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджу 16

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Граниу 17

Слънчеви акварелни картини. Художник Кристиан Гранджю 12

Вижте също:

Получете най-скорошните публикации във входящата поща

Сайтът може да съдържа съдържание, което не е предназначено за лица под 18-годишна възраст.