Изобрететелни голи снимки на обикновени жени от немския фотограф Гунтер Кноп

Изобрететелни голи снимки на обикновени жени от немския фотограф Гунтер Кноп

В черно-бели снимки на Гюнтер Кноп, голо женско тяло става абстрактна композиция.

Преди двадесет и пет години фотографът Гуентер Кноп напуска Германия и се премества в Ню Йорк. Над океана той води предложение за сътрудничество от световноизвестния художествен ръководител Хенри Улф, който работи с Esquire, Harper's Bazaar и Show Magazine. Техните плодотворни синергии са продължили осем години, след което Кноп става независим търговски фотограф, но вниманието му винаги е привличано от голи жени.

Гюнтер Кноп не искаше да снима момичетата с модерен външен вид, той се интересуваше повече от обикновените жители на Ню Йорк. Но голотата е деликатна тема, така че отначало е трудно да се намерят доброволци. Скоро той бе събрал селекция от снимки, с които да обясни на жените, че намеренията им стават по-лесни.

Фотографът казва: "Целта ми винаги ще бъде да снимам истински жени за тяхното лично отразяване и трансформиране на идеите в произведения на изкуството, които представляват жените по начина, по който се виждат".

Тялото на голата жена, хваната в мрежата на игра на светлина и сянка в снимките на Гюнтер Кноп, става част от абстрактната композиция и дори предметът е геометричен или почти архитектурен.

nyu снимки Gyunter Knop 43

Nyu снимки Gyunter Knop 1

Nyu снимки Гюнтер Кноп 2

nyu снимки Gyunter Knop 3

Nyu снимки Gyunter Knop 4

Nyu снимки Гюнтер Кноп 5

nyu снимки Gyunter Knop 6

nyu снимки Gyunter Knop 7

Nyu снимки Gyunter Knop 8

nyu снимки Gyunter Knop 9

Nyu снимки Гюнтер Кноп 11

nyu снимки Gyunter Knop 12

Nyu снимки Гюнтер Кноп 13

nyu снимки Gyunter Knop 14

Nyu снимки Gyunter Knop 15

Nyu снимки Гюнтер Кноп 17

nyu снимки Gyunter Knop 18

nyu снимки Gyunter Knop 19

nyu снимки Gyunter Knop 20

nyu снимки Gyunter Knop 21

Nyu снимки Гюнтер Кноп 22

nyu снимки Gyunter Knop 23

Nyu снимки Гюнтер Кноп 24

Nyu снимки Гюнтер Кноп 25

nyu снимки Gyunter Knop 26

nyu снимки Гюнтер Кноп 27

nyu снимки Gyunter Knop 28

nyu снимки Gyunter Knop 29

nyu снимки Gyunter Knop 30

nyu снимки Gyunter Knop 31

nyu fotografii Гюнтер Кноп 33

nyu снимки Gyunter Knop 34

nyu снимки Gyunter Knop 35

nyu снимки Gyunter Knop 36

nyu снимки Gyunter Knop 37

nyu снимки Gyunter Knop 38

nyu снимки Gyunter Knop 39

Nyu снимки Гюнтер Кноп 40

Нию снимки Гюнтер Кноп 41

Нию снимки Гюнтер Кноп 42

Nyu снимки Гюнтер Кноп 45

Nyu снимки Gyunter Knop 46

Nyu снимки Гюнтер Кноп 47

Nyu снимки Gyunter Knop 48

nyu снимки

nyu снимки Gyunter Knop 50

nyu снимки Gyunter Knop 51

nyu снимки Gyunter Knop 52

nyu снимки Gyunter Knop 53

nyu снимки Gyunter Knop 54

nyu снимки Gyunter Knop 55

nyu снимки Gyunter Knop 56

nyu снимки Gyunter Knop 57

nyu снимки Gyunter Knop 59

nyu снимки Gyunter Knop 60

Nyu фотографии Гюнтер Кноп 62

nyu снимки Gyunter Knop 61

nyu снимки Gyunter Knop 63

Nyu снимки Гюнтер Кноп 64

nyu снимки Гюнтер Кноп 65

Нию снимки Гюнтер Кноп 66

Получете най-скорошните публикации във входящата поща

Сайтът може да съдържа съдържание, което не е предназначено за лица под 18-годишна възраст.